• Warunki korzystania ze strony

Warunki korzystania ze strony internetowej (DSA)
Makowa Panienka Tanio, Modnie i Wygodnie
Computer Usługodawca

Sklep internetowy Makowa Panienka Tanio, Modnie i Wygodnie, dostępny pod adresem https://makowapanienka.pl/ jest prowadzony przez:

ALDONA JUSTYNA KOCHANOWSKA-MYDLARZ, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MAKOWA PANIENKA TANIO MODNIE I WYGODNIE ALDONA KOCHANOWSKA-MYDLARZ, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6631192472, nr REGON 260704337, ul. Odlewnicza 5, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Envelope Open Text Punkt kontaktowy

W celu kontaktowania się z nami możesz skorzystać z następujących form komunikacji elektronicznej:

  • poczta elektroniczna: kontakt@makowapanienka.pl

Niezależnie od form komunikacji elektronicznej – możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem:
604463613

Earth Europe Język komunikacji

Możesz skontaktować się z nami w języku polskim.

Users Rozpatrywanie skarg i reklamacji

Reklamacje i skargi dotyczące korzystania ze strony internetowej mogą być składane za pośrednictwem Punktu Kontaktowego, którego dane wskazane są na początku niniejszych warunków.

Rozpatrujemy reklamacje i skargi w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

Szczegółowe procedury reklamacyjne określone zostały w pozostałych regulaminach. Odnośniki do regulaminów znajdują się na końcu tych warunków, w sekcji: "Inne regulaminy i polityki".

Gears Warunki techniczne

Dla prawidłowego korzystania ze strony internetowej konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

  • aktywne konto e-mail,
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.
Shield Halved Prywatność i dane osobowe
Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies wskazane są w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://makowapanienka.pl/news/n/134/Polityka-Prywatnosci
File Contract Inne regulaminy i polityki
Do korzystania z naszej strony internetowej i dostępnych w jej ramach usług zastosowanie mają również:

Te Warunki stanowią suplement do wskazanych wyżej dokumentów.

Warunki korzystania ze strony internetowej z dnia 16.04.2024.
Numer licencji nadanej przez Kreator Legal Geek: fce9faec-f431-4ae6-aa40-bd3cde52ec4d.